MEB tarafından yayımlanan ve okullara gönderilen, e-Okula toplu resim aktarımı ile ilgili güvenlik uyarısı yazısı.

 

 

e‐Okul Sistemi Güvenlik Uyarısı

5237 sayılı Türk Ceza Kanununda bilişim sistemleriyle ilgili işlenen suçlar tanımlanmıştır. Buna göre; “Bilişim sistemine girme
Madde 243

(1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren ve orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.

(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir.

(3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme

Madde 244

(1) Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.” denilmektedir.

e-Okul sistemi içinde bulunan bilgilerin kanunda açıklanan ve suç teşkil edecek nedenlere kullanıldığının belirlenmesi durumunda ilgililer hakkında yasal işlem yapılacaktır.

e-Okul ve Veli Bilgilendirme Sistemi’ nin resmi giriş adresi https://e-okul.meb.gov.tr/logineOkul.aspx ’dir. Bu adres dışında hiçbir yerden sistemlere giriş yapılmamalıdır. Sisteme girerken başka bir adreste yer alan benzer logoların ya da size gösterilen bir programda yer alan benzer giriş sayfasının kullanılması halinde gizli bilgileriniz izinsiz olarak kopyalanabilir.

Her ne şekilde olursa olsun e-Okul’ a değişik programlar aracılığı ile bilgi aktarmak, başka bir programdan e-Okul sistemine bilgi almak kesinlikle yasaktır.

Velilere kısa mesaj (SMS) gönderimi konusunda çalışma Bakanlığımız tarafından yapıldığından, okullarca ayrıca program satın alınmasına, bu türdeki programların e-Okul giriş bilgilerinin kullanılarak test edilmesine ve incelenmesine izin verilmemektedir.

e-Okul’ a veri transferi yapmak, e-Okul’ dan bilgi almak ya da e-Okul’ la ilgili herhangi bir işlem yapmak amacıyla sisteme giriş bilgilerinizin sistem dışı programlara girilmesi, size ait sisteme giriş bilgilerinin haberiniz olmadan ele geçirilmesine yol açacağı gibi, sorumluluğunuzda bulunan ve sistemde yer alan tüm bilgilerin de güvenliğini tehlikeye atmaktadır.

e-Okul sistemi, Bakanlığımız diğer sistemleri hariç, hiçbir programla anlaşmalı/uyumlu çalışmamakta ve bu tür kullanımlara izin verilmemektedir.

e-Okul giriş bilgileri sadece yukarıda yazılı adrese girilebilir. Aynı görüntüye sahip farklı sitelerden ya da programlardan kullanılmasına kesinlikle izin verilmemektedir. Bu tür kullanımlardan doğacak hukuki sorunlarda sorumluluk giriş yapan kullanıcıya aittir. Durumun tarafımızca tespit edilmesi halinde ilgililer hakkında yasal işlem yapılacaktır.

 

Yazının PDF formatlı halini indirmek için tıklayınız…