NonStop2020 (Ticari Sürüm)

Öğrenci Kimlik Kartı-Öğretmen Not Çizelgesi/Defteri Baskı Programı Lisans fiyatları

Yeni Satın Alma

1 Bilgisayar İçin

İlave Her Bilgisayar İçin

2.500 TL.

2.500 TL.

VERSİYON GÜNCELLEME ÜCRETLERİ

1 Bilgisayar İçin

İlave Her Bilgisayar İçin

NonStop2019’den Yükseltme

850 TL.

850 TL.

NonStop2018’den Yükseltme

1.350 TL.

1.350 TL.

NonStop2017’den Yükseltme

1.850 TL.

1.850 TL.

NonStop2016’den Yükseltme

2.250 TL.

2.250 TL.

NonStop2015 ve daha eski sürümler için güncelleme desteği verilmemektedir. Bu sürümlere sahip kullanıcılarınYeni Lisans satın alması gerekmektedir.

Satın Alma Modeli

Kullanıcının bir kere satın alma işlemini gerçekleştirerek, herhangi bir süre sınırı olmadan satın alınan versiyonukullanma hakkına sahip olmasıdır. Satın Alma Modelinde kullanıcı, ürünün yanında 1 yıllık ücretsiz tele-destek hizmetine ve satın alınan versiyonun o Eğitim-Öğretim dönemi içeresindeki güncellemelerine de sahip olmaktadır.

Güncelleme Modeli

NonStop; Her yıl 1 Eylül tarihi ile güncellenmiş yeni bir versiyon çıkartır. Güncelleme Modelinden sadece ürünü satın almış ve son 4 yıl içerisinde güncelleme yapmış kullanıcılar faydalanabilir. Güncelleme ücreti en son satın alınmış versiyona göre belirlenir.

Çıkan yeni versiyon MEB yönetmeliklerinde yapılan değişiklikler doğrultusunda güncellenir ve ilave güncel şablonlar dahil edilir. Yeni versiyon kullanma hakkına ve 1 yıllık ücretsiz tele-destek hizmetine sahip olabilmek versiyon güncelleme yapılması gereklidir.

Lisans Sayısı

NonStop Öğrenci Kimlik Kartı-Öğretmen Not Çizelgesi/Defteri Baskı Programı, tek bilgisayar lisansı ile satılmaktadır. Talep edilen ilave her bilgisayar lisansı ayrıca ücretlendirilmektedir.

Versiyon güncellemeler de satın alınmış lisansı kadar yapılmaktadır. Tek lisansa sahip kullanıcılar ancak tek bilgisayar için güncelleme satın alabilir. Birden fazla lisansa sahip kullanıcılar, her bilgisayar için ayrı ayrı güncelleme talep edebilir.

NonStop Öğrenci Kimlik Kartı-Öğretmen Not Çizelgesi/Defteri Baskı Programı, satın alındığında veya güncelleme yapıldığında içinde bulunulan Eğitim-Öğretim yılı boyunca yapılan güncellemelerden ücretsiz olarak faydalanabilmektedir. Bir sonraki Eğitim-Öğretim yılında yeni çıkacak versiyon için belirlenen ücret karşılığında güncelleme yapılacaktır. Satın alınmış veya güncellemesi yapılmış versiyonun kullanımı için herhangi bir Ek ücret talep edilmez ve dönem bilgileri her sene ücretsiz olarak güncellenir.

NonStop Öğrenci Kimlik Kartı-Öğretmen Not Çizelgesi/Defteri Baskı Programının Demo sürümü ile sınırsız kurulum yapılabilir. Demo sürüm ile sınırsız veri girişi yapılır, Test Albümü çıktısı alınabilir. Girilen veriler okul okul arşivlenerek, istenilen bilgisayara taşınabilir.