Öğretmen Not Çizelgesi

Okullarımızın E-okul sistemine geçişi ile ilköğretim okullarında 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılında Not Defteri yerine Not Çizelgesi gelmiştir. 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılında yapılan son düzenlemelere göre Not Çizelgesi mecburiyeti kaldırılmış ve öğrencilere verilen notlar E-Okul sistemine işlenmeye başlamıştır. Ortaöğretim okullarımızda ise Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde yapılan son düzenlemeler ile not defteri mecburiyetinin kaldırıldığı 04 Eylül 2010 tarihli Resmi Gazetede bildirilmiştir.

 

 

Açıklama

Öğretmen Not Çizelgesi / Öğretmen Not Defteri

Okullarımızın E-okul sistemine geçişi ile ilköğretim okullarında 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılında Not Defteri yerine Not Çizelgesi gelmiştir. 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılında yapılan son düzenlemelere göre Not Çizelgesi mecburiyeti kaldırılmış ve öğrencilere verilen notlar E-Okul sistemine işlenmeye başlamıştır. Ortaöğretim okullarımızda ise Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde yapılan son düzenlemeler ile not defteri mecburiyetinin kaldırıldığı 04 Eylül 2010 tarihli Resmi Gazetede bildirilmiştir.

Okullarımız hem öğrencileri tanıma amaçlı, hem de ders esnasında değerlendirmeleri not alabilmek için Öğretmen Not Çizelgesi veya Öğretmen Not Defteri talep etmektedir. Not Defteri/Çizelgesi artık tutulması zorunlu bir evrak değil, öğretmenlerimizin işini kolaylaştıracak faydalı bir evrak olarak kullanılmaktadır.

Öğretmen Not Defteri veya Öğretmen Not Çizelgesi kullanım amacı olarak aynı işlevi görmektedir ve öğrenci not değerlendirmelerinin tutulduğu bir evraktır. Öğretmen Not Çizelgesi A4 ebatlarında, Öğretmen Not Defteri ise 10cm x 10cm ebatlarında defter şeklinde hazırlanan bir evraktır.

Okullarımızın ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan resimli Öğretmen Not Defterleri ve Çizelgeleri sınıflarımızın ders sayısı kadar (ortalama 15’er adet)  hazırlanmaktadır.

Öğretmen Not Defteri ve Çizelgelerimiz son değişikliklere uygun halde düzenlenmiştir.