e-Okul Duyuruları (Yönetmelik ve Genelgeler)

MEB tarafından yayınlanmış ve Resmi Gazete’de duyurulmuş olan yönetmelik ve içeriklerini buradan inceleyebilirsiniz.

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik

Öğrencileri Ölçe ve Değerlendirmede değişiklik yapılmış buna göre Öğretmen Not/Puan Çizelgeleri düzenlenmiştir. MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(8) Her dönemde tüm derslerden iki performans puanı verilir. Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar ile ilgili değerlendirme ölçekleri zümre kararlarıyla belirlenir. Bunlardan birisi birinci…

Okullarda Öğretmen/Personel Yaka Kartı Zorunluluğu

Okullarda Öğretmen ve Personelin Kimlik Kartı Kullanması ile ilgili yazı. MEBden Emniyet Ve Güvenlik Tedbirleri Yazısı T.C.MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 53909240-951.1-E.7844294 22.07.2016 Konu : Emniyet ve Güvenlik Tedbirleri DAĞITIM YERLERİNE İlgi a) 28 Aralık 1988 tarihli ve 20033 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği b) 19 Aralık…

Liselerde Öğrenci Kimlik Kartı Zorunluluğu

MADDE 74- (1) Okul müdürlüğünce öğrencilere, nüfus kayıt ve okul bilgilerini içeren, fotoğraflı öğrenci kimlik belgesi düzenlenir. Öğrenci kimlik belgeleri, gerektiğinde elektromanyetik kullanıma uygun şekilde de tasarlanabilir.   Resmî Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmî Gazete Sayısı: 28758   MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve…

e-Okul’a Toplu Fotoğraf Yükleme Güvenlik Yazısı

e‐Okul Sistemine Fotoğraf Aktarımı Hakkında Güvenlik Uyarısı MEB tarafından yayımlanan ve okullara gönderilen, e-Okula toplu resim aktarımı ile ilgili güvenlik uyarısı yazısı. e‐Okul Sistemi Güvenlik Uyarısı 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda bilişim sistemleriyle ilgili işlenen suçlar tanımlanmıştır. Buna göre; “Bilişim sistemine girme Madde 243 (1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren…